Voor wie is Mindfulness geschikt?

Mindfulness is een vorm van onderzoek en kan je nieuwe inzichten brengen. Het is een misverstand te denken dat je van meditatie altijd rustig en ontspannen wordt. Dat is niet zo, en dat is ook niet het doel van meditatie. Je komt jezelf tegen en soms is dat behoorlijk confronterend. Daarom is Mindfulness niet voor iedereen geschikt.

Mindfulness is geschikt voor iedereen die zowel geestelijk als lichamelijk in balans wil komen. Het werkt goed bij klachten waarbij stress een grote rol speelt. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness op allerlei klachten. Uit die onderzoeken blijkt dat er een langdurige en duidelijk waarneembare afname is van klachten bij mensen met chronische pijn, angstklachten, stressgerelateerde klachten, depressieve klachten en vermoeidheid. Er ontstaat een positiever zelfbeeld en positieve verandering van leefstijl. Veel mensen melden een verbetering van kwaliteit van leven. Ook wordt opvallende toename in de mogelijkheid tot ontspanning en concentratie vermeld.

De Mindfulnesstraining is geen therapie. Ik begeleid je in de training en vraag een grote eigen verantwoordelijkheid hierin. Het is geen goed middel bij acute problemen of crises. Bij ingrijpende veranderingen in je leven thuis of op het werk kun je beter wachten met de training. Voor concrete ernstige problemen en belemmeringen en bij ernstige psychische nood, conflictsituaties of depressie kies je eerst voor een individuele therapie. Wanneer er sprake is van psychosen of verslaving is Mindfulness eveneens niet aan te raden.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze gemotiveerd zijn. Dagelijks oefenen is ook een belangrijke voorwaarde voor succes. Je eigen inzet bepaalt het resultaat.

mindfulness mindfull oefeningen
Door simpelweg
te herkennen hoe het is
wordt alles anders
Jon Kabat Zinn