Training in compassie

“Een moment van zelfcompassie kan je hele dag veranderen. Een aaneenschakeling van degelijke momenten kan het verloop van je leven veranderen”.

Christopher Germer

Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL)

een vervolgprogramma op de Mindfullnesstraining wordt vanaf november 2015 door mij aangeboden in een training van 8 sessies van 2,5 uur.

“Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie. Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen tot bloei te komen of zijn we door omstandigheden daar ver van weg geraakt. Gelukkig kan daar door oefening iets aan worden gedaan. De training in compassie of Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) is ontwikkeld door Erik van den Brink en Frits Koster voor iedereen die gezonder wil leren omgaan met pijn, stress of lijden, in welke vorm ook; of dit nu speelt op lichamelijk, geestelijk, emotioneel of relationeel gebied. Wie al vertrouwd is met mindfulness-beoefening kan met behulp van dit programma de helende werking van mindfulness verdiepen met oefeningen in compassie naar zichzelf en anderen.

Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagt compassie om moed en ruimhartigheid. Compassie hoeft niemand uit te sluiten, ook niet de persoon met wie we het meeste te maken hebben in ons leven… onszelf. Er zijn goede redenen de beoefening van compassie juist te beginnen met zelfcompassie. Zouden we onszelf overslaan, dan kunnen we moeilijk aanvoelen wat een ander nodig heeft.

Zelfcompassie beoefenen is daarom niet egocentrisch. Juist doordat we een gezondere relatie met onszelf ontwikkelen, wordt de weg geopend naar meer empathie en compassie voor anderen.

Wanneer we mindfulness beoefenen leren we om bewust aanwezig te zijn bij het leven zoals het zich van moment tot moment aan ons voordoet. Maar hoe gaan we om met de momenten die extra moeilijk en pijnlijk voor ons zijn en waar we onder lijden? Dat is een uitdaging waar we allemaal vroeg of laat voor komen te staan. De sleutel is dat we leren het leven niet alleen met mindfulness maar ook met heartfulness tegemoet te treden. Dat wil zeggen: met compassie of mededogen”.

Kristin Neff geeft in haar definitie drie belangrijke bestanddelen aan van zelfcompassie:

Als eerste vriendelijkheid naar onszelf, dus dat vraagt niet kritisch en veroordelend naar onszelf te zijn maar zachtmoedig en begripvol. Ten tweede vraagt het erkenning van onze gedeelde menselijkheid, dat we ons verbonden voelen in het ervaren van het leven in plaats van afgescheiden en van iedereen vervreemd door ons lijden. En als derde vraagt het opmerkzaamheid, mindfulness, dat we in al onze ervaringen aandacht schenken en onze pijn niet negeren en niet overdrijven.

De basis van de training training in compassie ligt in leren met onszelf omgaan zoals we zouden doen met een goede vriend die het af en toe moeilijk heeft. We zijn geneigd om negatieve gevoelens te onderdrukken of keren ons tegen onszelf met zelfkritiek, schaamte of defensief gedrag. We kijken met elkaar wat er gebeurd als we ons eens niet zouden verzetten tegen die gevoelens en ze voor het moment gewoon gaan accepteren. Dit doen we weer door veel te oefenen met meditaties en het uitwisselen van ervaringen.

“Vriendschap sluiten met de stilte is in feite bevriend raken met onszelf” (Christina Feldman).

In de Mindfulnesstraining hebben we hier al veel mee geoefend. In onze cultuur wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in het vergaren van kennis maar slechts heel weinig in zelfkennis. Kennis kun je vergaren en verwerven. De eerste vereiste voor zelfkennis is af en toe de stilte opzoeken en het vermogen om met mildheid te luisteren naar alle veranderende facetten van het bestaan.

Stilte is geen kwestie van focussen op niets, maar van een opening creëren. Stilte ervaren betekent de deur openzetten naar een ruimte waar je kunt stilstaan bij je gevoelens, je gedachten, dromen en vragen. In het oefenen in Mindfulness en Compassie kunnen we dit verder verdiepen voor onszelf.

De training in compassie wordt gegeven in mijn eigen praktijkruimte aan de Thorbeckelaan 217.
Data voor de volgende training : zie praktische informatie.Wanneer je belangstelling hebt kun je je aanmelden via de mail info@mindfulness-roosendaal.nl

Training in compassie
Uitbreiden van de reikwijdte
van het eigen hart
maakt dat we in deze wereld
leven op een manier
die meer wijsheid en mededogen uitdrukt,
meer liefdevolle vriendelijkheid
en gelijkmoedigheid,
en bovenal
de vreugde die inherent is
aan het leven.
Jon Kabat Zinn