Mindful Coachen

Mindfulness is oefenen in kunnen zijn wie je bent, zonder angst jezelf zijn, je hoeft niets te worden, je niet te vergelijken of te veroordelen. Je bent al. Je hiervan bewust worden, nu, in dit moment, dat is waar het over gaat. Zien wat is, stoppen en kijken, vriendelijk en open en iedere keer opnieuw.

In een groepstraining MBSR/MBCT geef ik je de mogelijkheid vertrouwd te raken met de basisprincipes van Mindfulness.

In Mindful Coachen gaan we in individuele begeleiding samen op weg om zicht te krijgen op je persoonlijke vragen. We oefenen samen in een milde open en niet oordelende aandacht. We maken hierin onderscheid in denken, gevoelens en lichamelijk bewustzijn en krijgen daarmee inzicht en overzicht op ons eigen reageren en handelen en het maken van keuzes.
Ik heb zelf ervaren dat vooral de openheid en vriendelijkheid voor onszelf het grootste obstakel is. Een vriend voor jezelf zijn, hoe doe je dat?
Liefdevol aanwezig zijn, aanvaarden en welkom heten wat er is is het uitgangspunt. Je ziet je weerstand, angst, onrust en andere ongemakkelijke gevoelens rustig onder ogen, onderzoekt het in de meditaties en word je meer bewust van je kwetsbaarheid en van iedere mooie ervaring.
Ook bij individuele begeleiding krijg je opdrachten waarmee je dagelijks kunt oefenen.

Wat is die zelf in ons,
die stille beschouwer,
die strenge sprakeloze criticus
die ons kan terroriseren,
en ons kan aanzetten
tot zinloze activiteiten,
en uiteindelijk nog strenger
kan oordelen,
voor de fouten waartoe
hij ons met zijn eigen verwijten
heeft aangezet?
T.S.Eliot