In 8 bijeenkomsten raak je vertrouwd met de basisprincipes van deze training en kun je een begin maken met het toepassen van Mindfulness in je dagelijkse leven. Als je deelneemt aan de training ga je dagelijks tijd vrij maken voor de oefeningen. Voor 8 weken wordt de Mindfulness een onderdeel van je dagelijks leven.  Hierdoor kan je ervaren wat Mindfulness is en wat het voor jou doet. De training is als het planten van een zaadje. Je zal zelf dit zaadje moeten blijven verzorgen, voeden en met veel geduld laten groeien.

In de training ga je aan de slag met diverse oefeningen. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen maar vooral je eigen ervaring aangaan is belangrijk. We streven niet naar ontspanning maar werken vooral met wat zich maar aandient in het moment, als het onrust is is het onrust, als het ontspanning is is het ontspanning, wat er ook is op dit moment; het kunnen zien en accepteren van jou gedachten. We gebruiken veel energie om alles te willen veranderen, verveling, boosheid, verdriet, pijn, maar we hoeven niets te veranderen, niets uit de weg te gaan.

Franciscus van Assisi gaf dit al eeuwen geleden aan in een wijze spreuk

“Schenk mij de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil te kennen.”

Bij deze training ga ik ervan uit dat je bereid bent om thuis dagelijks 30 tot 60 minuten te oefenen. Het kan moeilijk zijn die tijd vrij te maken maar het is een essentieel onderdeel van de training. Thuis kun je oefenen met de bestanden waarin je begeleid wordt in de meditatie. Door de schriftelijke aanvulling op de bijeenkomsten kun je thuis alles nog eens rustig nalezen.

Achtergrond van de training

Mindfulness bestaat al minimaal 2500 jaar en vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme. Mindfulness is de sleutel tot het hier-en-nu. Vele boeddhistische tradities en zentradities zijn hierop gericht. De Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh is een van de leraren die Mindfulness naar het Westen heeft gebracht.

Jon Kabat-Zinn heeft 30 jaar geleden Mindfulness met westerse psychologische inzichten verenigd tot de aandachttraining, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). De heren Segal, Williams en Teasdale hebben deze training verder ontwikkeld tot een op Mindfulness gebaseerde methode om terugval in depressie te voorkomen tot de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT).

Deze training is gebaseerd op de principes van Mindfulness Based Stress Reduction. Ook onderdelen van de Mindfulness Based Cognitive Therapy komen aan de orde.

Jon Kabat-Zinn, als microbioloog verbonden aan het academisch ziekenhuis van Massachusetts, wilde iets doen voor uitbehandelde patiënten, die te horen kregen dat er niets anders opzat dan te leren leven met hun klachten. Maar hoe ze dat dan moesten doen, kon niemand hun vertellen.  Jon Kabat-Zinn, die zelf mediteerde, had het vermoeden dat aandachtsgerichte meditatie hen zou kunnen helpen om meer grip te krijgen op hun pijn, hun verdriet daarover, en hun zorgen voor de toekomst. De resultaten van zijn Mindfulness Based Stress Reduction-programma waren verrassend: de fysieke klachten van de patiënten namen af en ook psychisch voelden ze zich een stuk beter. Het programma werd vervolgens standaard ingevoerd in het ziekenhuis waar hij werkte. Inmiddels hebben zo’n achttienduizend mensen met de meest uiteenlopende klachten de training in het ziekenhuis gevolgd.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een training in Mindfulness positieve effecten heeft bij mensen met chronische pijn, hartklachten, maagdarmproblemen, angst, depressie en slaapproblemen en dat die effecten ook op de lange termijn aanhouden als mensen blijven mediteren. Ook bij mensen zonder klachten verbetert Mindfulness de kwaliteit van leven aanzienlijk.

mindfulness training
Misschien is het de vrees
dat we minder zijn
dan we denken te zijn,
terwijl we in werkelijkheid
heel veel meer zijn
Jon Kabat Zinn